Location-pin-on-map-1.png
 

Nadderud Arena

Adresse: Haukeveien 11, 1357 Bekkestua

I tillegg til å være kamparena med 2 spilleflater, vil Nadderud Arena være hovedkvarter for Haslum Cup. Her vil cupledelse og hovedsekretariat befinne seg hele helgen. Arenaen har meget bra publikumsfasiliteter med kiosker.

Naddeud Arena har bra med parkeringsplasser ved siden av arenaen, ved Naddeudhallen, ved Oslo International School og på Bekkestua

Kart: Nadderud Arena

 

Nadderudhallen

Adresse: Haukeveien 12, 1357 Bekkestua

Nadderudhallen har bra med parkeringsmuligheter ved Nadderudhallen og Nadderud Arena, men det er aktiv bøtelegging ved parkering utenfor oppmerkede plasser

Kart: Nadderudhallen

 

Haslumhallen

Adresse: Gjønnesjordet 36, 1344 Haslum

Haslumhallen har bra med parkeringsplasser

Kart: Haslumhallen

 

Gjønneshallen

Adresse: Gjønnesjordet 36, 1344 Haslum

Parkeringsplassene rett utenfor Gjønneshallen er sperret av. Bruk parkeringsplassen ved T-banestasjonen, her er det bra med parkeringsplasser

Kart: Gjønneshallen

 

Hoslehallen

Adresse: Bjarne Skaus vei 40, 1362 Hosle

Hoslehallen har godt med parkeringsplasser.

Kart: Hoslehallen

 

Helsethallen

Adresse: Skollerudveien 25, 1301 Sandvika

Begrenset med parkeringsmuligheter og aktivt bøtelegging utenfor oppmerkede plasser.

Kart: Helsethallen

 

Rykkinnhallen

Adresse: Lerdueveien 73, 1349 Rykkinn

Rykkinnhallen har to spilleflater og har godt med parkeringsplasser. Berger Svømmehall ligger på samme område.

Kart: Rykkinnhallen

 

Combihallen

Adresse: Nedre Åsvei 35, 1341 Slependen

Combihallen har godt med parkeringsplasser.

Kart: Combihallen

 

Ørakerhallen

Adresse: Lilleakerveien 60, 0283 Oslo

Godt med parkeringsplasser

Kart: Ørakerhallen

 

Hundsundhallen

Adresse: Snarøyveien 81, 1364 Snarøya

Hundsundhallen har begrenset med parkeringsplasser. Betaling for parkering.

Kart: Hundsundhallen

 

Hovseterhallen

Adresse: Hovseterveien 76, 0768 Oslo

Kart: Hovseterhallen

 

Leikvollhallen

Adresse: Brages vei 5, 1372 Asker

To spilleflater og godt med parkeringsplasser. Risenga Svømmehall ligger vegg-i-vegg.

Kart: Leikvollhallen

 

Bærums Idrettspark

Adresse: Hauger Skolevei 36, 1351 Rud

Kart: Bærum Idrettspark

 

 

 

Lommedalshallen

Adresse: Skolegata 30, 1350 Lommedalen

Kart: Lommedalshallen