Button-call.png
 

Arrangør

Haslum IL Håndball

Gjønnesjordet 36, 1357 Bekkestua

E-post:    epost@haslumcup.no

 

Jo Nilsson

Mobil: 918 99 996

Epost: jo@haslumil.no


Påmelding

Ivan Strømseth

Mobil: 40019510

E-post: ivan.stromseth@unil.no


Dommere

Bjørn Helland Hansen

Mobil: 46280877

E-post: bjorn@haslum-dommer.com


Overnatting

Christian Fjær

Mobil: 45002120

E-post:    christian.fjar@ruter.no


Økonomi

Fredrik Reiersen
Mob:    97565997
E-post:    lisa.fredrik.morch@gmail.com


Informasjon/Web

Bjørn Helland Hansen

Mobil: 46280877

E-post: bjorn@haslum-dommer.com